contentTop

SLÄKTEN ÄR VÄRST

contentBottom

Sorunda

Av min farmors ca: 250 anor kommer ungefär 150 från Sorunda och resten kommer ifrån grannsocknarna.

Sorunda socken är beläget på Södertörns västra sida (Södermanland) ingick i Sotholms härad och kyrkligt tillhör det Strängnäs stift.

I namnet Sorunda döljer sig två ord, nämligen SOR och HUNDARE. Sor skall troligen tolkas som sörja, gyttja efter de forna dyarna eller sankmarkerna sydost om kyrkan. Dessa är nu utdikade. Hundet, eller hundaret, som ingick i vår äldsta bygdeorganisation, var en enhet för rättsskipning och förvaltning, krigsväsen och kult. De var indelade i tolfter med tolv gårdar i varje. Under medeltiden kom hundaret att byta namn till härad.

Sorunda tillhör de mest fornlämningsrika socknarna i hela Södermanland. Spår finns från boplatslämningar från yngre stenåldern. Bland annat vid Fagersjön och i Stora Vika. Det finns gott om Hällristningar, Gravhögar och Runstenar. Kyrkans äldsta delar är från 1100talet.

Sorunda Kyrka
Sorunda Kyrka med delar från 1100talet.

Sorunda kyrka som är belägen i en bördig jordbrukstrakt på Södertörn anses vara en av Södermanlands största landsortskyrkor. Den har utvidgats ett flertal gånger, varvid den fått formen av en korskyrka med tornet kvar i väster. Korsarmarna som består av gravkor i norr och söder, är sammanbyggda med sakristian respektive vapenhuset. Gravkoren öppnar sig med vida bågar ut mot långhuset.
Läs mera om kyrkan på
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sorunda_kyrka

Några länkar för er som vill läsa mer om Sorunda.

Sorunda hembygdsförening

 

Sorunda socken

 

Uppdaterad den 13 december 2012

[Startsida] [Farmor] [Farfar] [Mormor] [Morfar] [Gästbok] [Nyheter] [Thorinus] [Österlund] [Andersson] [Karlsson] [Persson]